logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 11 d'abril de 2024
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:49)
Copiar URL
9 intervencions
4 intervencions
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:10:45)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:12:35)
Copiar URL
15 intervencions
14 intervencions
1 intervencions
18 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
(02:00:42) - 10. Mocions
1 intervencions
50 intervencions
foto
(02:01:03)
Copiar URL
foto
(02:05:01)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(02:22:25)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Abel Martí Cervera
Càrrec: Alcalde - President | PP
foto
21 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00005511Z. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 3/2024, celebrada el dia 14 de març
2. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000356B. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc d'incendis forestals
3. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000662H. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc sísmic
4. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00005085W. Aprovació del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES), actualització
5. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2024/00000645R. Aprovació de la modificació del Reglament de règim intern del Centre Ocupacional «Trencadís»
6. ALCALDIA. Referència: 2023/00011016A. Dació de compte al Ple dels canvis en la designació de portaveu suplent i membres de les comissions informatives del grup municipal Socialista a conseqüència de la presa de possessió del càrrec de la regidora Sra. María José Dolz García
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00005511Z. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per celebrar una setmana cultural a la Pobla de Vallbona al voltant del poeta Vicent Andrés Estellés”
8. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
9. Despatx extraordinari
10. Mocions
11. Precs i preguntes
Marina Rubio Rabés
Càrrec: Personal i Recursos Humans | PP
foto
3 intervencions
5. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2024/00000645R. Aprovació de la modificació del Reglament de règim intern del Centre Ocupacional «Trencadís»
11. Precs i preguntes
José Maria Romero Llopis
Càrrec: Hisenda i Festes | PP
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Christian Baterno Sanía
Càrrec: Educació, Mobilitat, Turisme, Transport | PP
foto
3 intervencions
11. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Càrrec: Governació, Patrimoni, Dependència | PP
foto
5 intervencions
5. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2024/00000645R. Aprovació de la modificació del Reglament de règim intern del Centre Ocupacional «Trencadís»
11. Precs i preguntes
Inés Peiró Cervera
Càrrec: Agricultura, Joventut i Comerç | PP
foto
10 intervencions
2. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000356B. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc d'incendis forestals
3. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000662H. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc sísmic
4. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00005085W. Aprovació del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES), actualització
11. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Participació, Sanitat, Majors, Industria, ADL | CENTRATS en la Pobla
foto
3 intervencions
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00005511Z. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per celebrar una setmana cultural a la Pobla de Vallbona al voltant del poeta Vicent Andrés Estellés”
11. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Urbanitzacions, Projectes | CUPO
foto
7 intervencions
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00005511Z. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per celebrar una setmana cultural a la Pobla de Vallbona al voltant del poeta Vicent Andrés Estellés”
11. Precs i preguntes
Noelia Moya Hernández
Càrrec: Serveis, Innovació, Transparència | CUPO
foto
5 intervencions
11. Precs i preguntes
Josep Vicent Garcia i Tamarit
Càrrec: Portaveu | COMPROMIS
foto
5 intervencions
11. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
12 intervencions
5. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2024/00000645R. Aprovació de la modificació del Reglament de règim intern del Centre Ocupacional «Trencadís»
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00005511Z. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per celebrar una setmana cultural a la Pobla de Vallbona al voltant del poeta Vicent Andrés Estellés”
11. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
5 intervencions
2. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000356B. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc d'incendis forestals
4. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00005085W. Aprovació del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES), actualització
11. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
5 intervencions
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00005511Z. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per celebrar una setmana cultural a la Pobla de Vallbona al voltant del poeta Vicent Andrés Estellés”
11. Precs i preguntes
José Antonio Minguez Pérez
Càrrec: Regidor | VOX
foto
3 intervencions
11. Precs i preguntes
María Isabel Cerezo Sánchez
Càrrec: Regidora | VOX
foto
3 intervencions
4. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00005085W. Aprovació del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES), actualització
11. Precs i preguntes
Noemí Morales Nula
Càrrec: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
12 intervencions
2. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000356B. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc d'incendis forestals
4. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00005085W. Aprovació del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES), actualització
5. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2024/00000645R. Aprovació de la modificació del Reglament de règim intern del Centre Ocupacional «Trencadís»
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00005511Z. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per celebrar una setmana cultural a la Pobla de Vallbona al voltant del poeta Vicent Andrés Estellés”
11. Precs i preguntes
Maria José Dolz
Càrrec: Regidora | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Esther Pérez Andrés
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
4 intervencions
2. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000356B. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc d'incendis forestals
3. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000662H. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc sísmic
4. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00005085W. Aprovació del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES), actualització
5. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2024/00000645R. Aprovació de la modificació del Reglament de règim intern del Centre Ocupacional «Trencadís»
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00005511Z. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 3/2024, celebrada el dia 14 de març
2. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000356B. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc d'incendis forestals
3. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000662H. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc sísmic
4. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00005085W. Aprovació del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES), actualització
5. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2024/00000645R. Aprovació de la modificació del Reglament de règim intern del Centre Ocupacional «Trencadís»
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00005511Z. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per celebrar una setmana cultural a la Pobla de Vallbona al voltant del poeta Vicent Andrés Estellés”
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
10
(00:01:55)
CENTRATS en la Pobla
3
(00:05:40)
COMPROMIS
22
(00:59:25)
CUPO
12
(00:14:37)
PP
44
(00:51:55)
PSPV-PSOE
14
(00:29:12)
VOX
11
(00:13:36)