logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 11 d'abril de 2024
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:49)
Copiar URL
9 intervenciones
4 intervenciones
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:10:45)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:12:35)
Copiar URL
15 intervenciones
14 intervenciones
1 intervenciones
18 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
(02:00:42) - 10. Mocions
1 intervenciones
50 intervenciones
foto
(02:01:03)
Copiar URL
foto
(02:05:01)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(02:22:25)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Abel Martí Cervera
Cargo: Alcalde - President | PP
foto
21 intervenciones
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00005511Z. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 3/2024, celebrada el dia 14 de març
2. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000356B. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc d'incendis forestals
3. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000662H. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc sísmic
4. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00005085W. Aprovació del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES), actualització
5. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2024/00000645R. Aprovació de la modificació del Reglament de règim intern del Centre Ocupacional «Trencadís»
6. ALCALDIA. Referència: 2023/00011016A. Dació de compte al Ple dels canvis en la designació de portaveu suplent i membres de les comissions informatives del grup municipal Socialista a conseqüència de la presa de possessió del càrrec de la regidora Sra. María José Dolz García
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00005511Z. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per celebrar una setmana cultural a la Pobla de Vallbona al voltant del poeta Vicent Andrés Estellés”
8. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
9. Despatx extraordinari
10. Mocions
11. Precs i preguntes
Marina Rubio Rabés
Cargo: Personal i Recursos Humans | PP
foto
3 intervenciones
5. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2024/00000645R. Aprovació de la modificació del Reglament de règim intern del Centre Ocupacional «Trencadís»
11. Precs i preguntes
José Maria Romero Llopis
Cargo: Hisenda i Festes | PP
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Christian Baterno Sanía
Cargo: Educació, Mobilitat, Turisme, Transport | PP
foto
3 intervenciones
11. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Cargo: Governació, Patrimoni, Dependència | PP
foto
5 intervenciones
5. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2024/00000645R. Aprovació de la modificació del Reglament de règim intern del Centre Ocupacional «Trencadís»
11. Precs i preguntes
Inés Peiró Cervera
Cargo: Agricultura, Joventut i Comerç | PP
foto
10 intervenciones
2. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000356B. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc d'incendis forestals
3. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000662H. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc sísmic
4. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00005085W. Aprovació del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES), actualització
11. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Cargo: Participació, Sanitat, Majors, Industria, ADL | CENTRATS en la Pobla
foto
3 intervenciones
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00005511Z. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per celebrar una setmana cultural a la Pobla de Vallbona al voltant del poeta Vicent Andrés Estellés”
11. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Urbanitzacions, Projectes | CUPO
foto
7 intervenciones
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00005511Z. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per celebrar una setmana cultural a la Pobla de Vallbona al voltant del poeta Vicent Andrés Estellés”
11. Precs i preguntes
Noelia Moya Hernández
Cargo: Serveis, Innovació, Transparència | CUPO
foto
5 intervenciones
11. Precs i preguntes
Josep Vicent Garcia i Tamarit
Cargo: Portaveu | COMPROMIS
foto
5 intervenciones
11. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
12 intervenciones
5. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2024/00000645R. Aprovació de la modificació del Reglament de règim intern del Centre Ocupacional «Trencadís»
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00005511Z. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per celebrar una setmana cultural a la Pobla de Vallbona al voltant del poeta Vicent Andrés Estellés”
11. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
5 intervenciones
2. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000356B. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc d'incendis forestals
4. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00005085W. Aprovació del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES), actualització
11. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Portaveu | VOX
foto
5 intervenciones
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00005511Z. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per celebrar una setmana cultural a la Pobla de Vallbona al voltant del poeta Vicent Andrés Estellés”
11. Precs i preguntes
José Antonio Minguez Pérez
Cargo: Regidor | VOX
foto
3 intervenciones
11. Precs i preguntes
María Isabel Cerezo Sánchez
Cargo: Regidora | VOX
foto
3 intervenciones
4. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00005085W. Aprovació del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES), actualització
11. Precs i preguntes
Noemí Morales Nula
Cargo: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
12 intervenciones
2. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000356B. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc d'incendis forestals
4. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00005085W. Aprovació del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES), actualització
5. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2024/00000645R. Aprovació de la modificació del Reglament de règim intern del Centre Ocupacional «Trencadís»
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00005511Z. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per celebrar una setmana cultural a la Pobla de Vallbona al voltant del poeta Vicent Andrés Estellés”
11. Precs i preguntes
Maria José Dolz
Cargo: Regidora | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Esther Pérez Andrés
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
4 intervenciones
2. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000356B. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc d'incendis forestals
3. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000662H. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc sísmic
4. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00005085W. Aprovació del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES), actualització
5. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2024/00000645R. Aprovació de la modificació del Reglament de règim intern del Centre Ocupacional «Trencadís»
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervenciones
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00005511Z. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 3/2024, celebrada el dia 14 de març
2. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000356B. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc d'incendis forestals
3. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00000662H. Aprovació del Pla d'actuació municipal davant del risc sísmic
4. MEDI AMBIENT. Referència: 2024/00005085W. Aprovació del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES), actualització
5. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2024/00000645R. Aprovació de la modificació del Reglament de règim intern del Centre Ocupacional «Trencadís»
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00005511Z. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per celebrar una setmana cultural a la Pobla de Vallbona al voltant del poeta Vicent Andrés Estellés”
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
10
(00:01:55)
CENTRATS en la Pobla
3
(00:05:40)
COMPROMIS
22
(00:59:25)
CUPO
12
(00:14:37)
PP
44
(00:51:55)
PSPV-PSOE
14
(00:29:12)
VOX
11
(00:13:36)