logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari de l'11 de gener de 2022
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:29)
Copiar URL
1 intervencions
6 intervencions
4 intervencions
foto
Mari Carmen Estellés Castellar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:07:53)
Copiar URL
foto
(00:09:04)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:14:25)
Copiar URL
1 intervencions
42 intervencions
foto
(00:29:33)
Copiar URL
foto
(01:00:50)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(01:17:30)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(01:27:27)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(01:28:01)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(01:47:50)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
20 intervencions
1. Aprovació d'acta de la sessió anterior núm. 15/2021 del dia 25 de novembre.
2. Dació de compte de l'escrit del regidor Jaime Ruix Serra pel qual comunica la seua baixa d'afiliat del partit polític Contigo i sol·licita passar a la condició de regidor no adscrit.
3. 2044/2017_ Aprovació de la resolució parcial de la concessió demanial (fases 2 i 3) sobre la parcel·la E1, sector SRC-IBM, concedida a l'entitat Proyectos ADAI, SL.
4. 6804/2021_ Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
5. Dació de compte de resolucions d'Alcaldia i de regidories delegades.
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
3 intervencions
4. 6804/2021_ Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
8. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
4 intervencions
3. 2044/2017_ Aprovació de la resolució parcial de la concessió demanial (fases 2 i 3) sobre la parcel·la E1, sector SRC-IBM, concedida a l'entitat Proyectos ADAI, SL.
8. Precs i preguntes
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Càrrec: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
3 intervencions
8. Precs i preguntes
Raquel Martínez Sánchez
Càrrec: Persones majors i Sanitat | COMPROMIS
foto
2 intervencions
8. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
1 intervencions
8. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
3 intervencions
3. 2044/2017_ Aprovació de la resolució parcial de la concessió demanial (fases 2 i 3) sobre la parcel·la E1, sector SRC-IBM, concedida a l'entitat Proyectos ADAI, SL.
8. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
3 intervencions
8. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
8. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
8. Precs i preguntes
Inmaculada Belenguer López
Càrrec: Portaveu | CIUDADANOS
foto
1 intervencions
8. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Regidor | VOX
foto
3 intervencions
8. Precs i preguntes
Mari Carmen Estellés Castellar
Càrrec: Secretària accidental | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
2 intervencions
3. 2044/2017_ Aprovació de la resolució parcial de la concessió demanial (fases 2 i 3) sobre la parcel·la E1, sector SRC-IBM, concedida a l'entitat Proyectos ADAI, SL.
4. 6804/2021_ Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
3 intervencions
1. Aprovació d'acta de la sessió anterior núm. 15/2021 del dia 25 de novembre.
3. 2044/2017_ Aprovació de la resolució parcial de la concessió demanial (fases 2 i 3) sobre la parcel·la E1, sector SRC-IBM, concedida a l'entitat Proyectos ADAI, SL.
4. 6804/2021_ Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Públic
Càrrec: | LA POBLA DE VALLBONA
foto
4 intervencions
8. Precs i preguntes
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
5
(00:02:07)
CIUDADANOS
1
(00:00:44)
COMPROMIS
32
(01:11:14)
CONTIGO
1
(00:01:04)
LA POBLA DE VALLBONA
4
(00:13:05)
PP
10
(00:14:27)
VOX
3
(00:02:59)