logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari de l'11 de gener de 2022
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:29)
Copiar URL
1 intervenciones
6 intervenciones
4 intervenciones
foto
Mari Carmen Estellés Castellar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:07:53)
Copiar URL
foto
(00:09:04)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:14:25)
Copiar URL
1 intervenciones
42 intervenciones
foto
(00:29:33)
Copiar URL
foto
(01:00:50)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(01:17:30)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(01:27:27)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(01:28:01)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(01:47:50)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
20 intervenciones
1. Aprovació d'acta de la sessió anterior núm. 15/2021 del dia 25 de novembre.
2. Dació de compte de l'escrit del regidor Jaime Ruix Serra pel qual comunica la seua baixa d'afiliat del partit polític Contigo i sol·licita passar a la condició de regidor no adscrit.
3. 2044/2017_ Aprovació de la resolució parcial de la concessió demanial (fases 2 i 3) sobre la parcel·la E1, sector SRC-IBM, concedida a l'entitat Proyectos ADAI, SL.
4. 6804/2021_ Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
5. Dació de compte de resolucions d'Alcaldia i de regidories delegades.
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
4. 6804/2021_ Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
8. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
3. 2044/2017_ Aprovació de la resolució parcial de la concessió demanial (fases 2 i 3) sobre la parcel·la E1, sector SRC-IBM, concedida a l'entitat Proyectos ADAI, SL.
8. Precs i preguntes
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Cargo: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
8. Precs i preguntes
Raquel Martínez Sánchez
Cargo: Persones majors i Sanitat | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
8. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
1 intervenciones
8. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
3 intervenciones
3. 2044/2017_ Aprovació de la resolució parcial de la concessió demanial (fases 2 i 3) sobre la parcel·la E1, sector SRC-IBM, concedida a l'entitat Proyectos ADAI, SL.
8. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
3 intervenciones
8. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
8. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
8. Precs i preguntes
Inmaculada Belenguer López
Cargo: Portaveu | CIUDADANOS
foto
1 intervenciones
8. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Regidor | VOX
foto
3 intervenciones
8. Precs i preguntes
Mari Carmen Estellés Castellar
Cargo: Secretària accidental | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
2 intervenciones
3. 2044/2017_ Aprovació de la resolució parcial de la concessió demanial (fases 2 i 3) sobre la parcel·la E1, sector SRC-IBM, concedida a l'entitat Proyectos ADAI, SL.
4. 6804/2021_ Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
3 intervenciones
1. Aprovació d'acta de la sessió anterior núm. 15/2021 del dia 25 de novembre.
3. 2044/2017_ Aprovació de la resolució parcial de la concessió demanial (fases 2 i 3) sobre la parcel·la E1, sector SRC-IBM, concedida a l'entitat Proyectos ADAI, SL.
4. 6804/2021_ Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Públic
Cargo: | LA POBLA DE VALLBONA
foto
4 intervenciones
8. Precs i preguntes
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
5
(00:02:07)
CIUDADANOS
1
(00:00:44)
COMPROMIS
32
(01:11:14)
CONTIGO
1
(00:01:04)
LA POBLA DE VALLBONA
4
(00:13:05)
PP
10
(00:14:27)
VOX
3
(00:02:59)