logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 2 d'agost de 2022
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:23)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Mari Carmen Estellés Castellar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:51)
Copiar URL
foto
(00:02:03)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:04:01)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Mari Carmen Estellés Castellar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:04:36)
Copiar URL
foto
(00:05:14)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:06:37)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Mari Carmen Estellés Castellar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:07:05)
Copiar URL
foto
(00:07:58)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:09:36)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Mari Carmen Estellés Castellar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:10:00)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:15:23)
Copiar URL
13 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
10 intervencions
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 9/2022, celebrada el dia 12 de juliol
2.- Aprovació l'expedient de modificació de crèdits del pressupost núm. 24/2022 mitjançant suplements de crèdits finançats amb nous o majors ingressos.
3.- Aprovació de la proposta de modificació de la finalitat del romanent de tresoreria per a despeses generals en la modificació de crèdits núm. 4/2022
4.- Aprovació de la modificació de pressupost núm. 25/2022 mitjançant transferències de crèdit
5.- Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 7 del Pla de Reforma Interior del sector SRC-IBM
6.- Aprovació del tràmit d'informació pública del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la Pobla de Vallbona
7. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
8. Despatx extraordinari
9. Precs i preguntes
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
3 intervencions
2.- Aprovació l'expedient de modificació de crèdits del pressupost núm. 24/2022 mitjançant suplements de crèdits finançats amb nous o majors ingressos.
3.- Aprovació de la proposta de modificació de la finalitat del romanent de tresoreria per a despeses generals en la modificació de crèdits núm. 4/2022
4.- Aprovació de la modificació de pressupost núm. 25/2022 mitjançant transferències de crèdit
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
1 intervencions
5.- Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 7 del Pla de Reforma Interior del sector SRC-IBM
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Joventut, Mobilitat i Falles | NO ADSCRIT
foto
5 intervencions
6.- Aprovació del tràmit d'informació pública del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la Pobla de Vallbona
Abel Martí Cervera
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
6.- Aprovació del tràmit d'informació pública del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la Pobla de Vallbona
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Regidor | VOX
foto
2 intervencions
6.- Aprovació del tràmit d'informació pública del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la Pobla de Vallbona
Mari Carmen Estellés Castellar
Càrrec: Secretària accidental | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervencions
2.- Aprovació l'expedient de modificació de crèdits del pressupost núm. 24/2022 mitjançant suplements de crèdits finançats amb nous o majors ingressos.
3.- Aprovació de la proposta de modificació de la finalitat del romanent de tresoreria per a despeses generals en la modificació de crèdits núm. 4/2022
4.- Aprovació de la modificació de pressupost núm. 25/2022 mitjançant transferències de crèdit
5.- Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 7 del Pla de Reforma Interior del sector SRC-IBM
6.- Aprovació del tràmit d'informació pública del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la Pobla de Vallbona
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervencions
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 9/2022, celebrada el dia 12 de juliol
2.- Aprovació l'expedient de modificació de crèdits del pressupost núm. 24/2022 mitjançant suplements de crèdits finançats amb nous o majors ingressos.
3.- Aprovació de la proposta de modificació de la finalitat del romanent de tresoreria per a despeses generals en la modificació de crèdits núm. 4/2022
4.- Aprovació de la modificació de pressupost núm. 25/2022 mitjançant transferències de crèdit
5.- Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 7 del Pla de Reforma Interior del sector SRC-IBM
6.- Aprovació del tràmit d'informació pública del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la Pobla de Vallbona
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
11
(00:06:01)
COMPROMIS
13
(00:15:19)
CUPO
1
(00:03:47)
NO ADSCRIT
5
(00:22:13)
PP
2
(00:06:15)
VOX
2
(00:07:22)