logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 2 d'agost de 2022
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:23)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Mari Carmen Estellés Castellar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:51)
Copiar URL
foto
(00:02:03)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:04:01)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Mari Carmen Estellés Castellar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:04:36)
Copiar URL
foto
(00:05:14)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:06:37)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Mari Carmen Estellés Castellar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:07:05)
Copiar URL
foto
(00:07:58)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:09:36)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Mari Carmen Estellés Castellar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:10:00)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:15:23)
Copiar URL
13 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
10 intervenciones
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 9/2022, celebrada el dia 12 de juliol
2.- Aprovació l'expedient de modificació de crèdits del pressupost núm. 24/2022 mitjançant suplements de crèdits finançats amb nous o majors ingressos.
3.- Aprovació de la proposta de modificació de la finalitat del romanent de tresoreria per a despeses generals en la modificació de crèdits núm. 4/2022
4.- Aprovació de la modificació de pressupost núm. 25/2022 mitjançant transferències de crèdit
5.- Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 7 del Pla de Reforma Interior del sector SRC-IBM
6.- Aprovació del tràmit d'informació pública del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la Pobla de Vallbona
7. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
8. Despatx extraordinari
9. Precs i preguntes
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
2.- Aprovació l'expedient de modificació de crèdits del pressupost núm. 24/2022 mitjançant suplements de crèdits finançats amb nous o majors ingressos.
3.- Aprovació de la proposta de modificació de la finalitat del romanent de tresoreria per a despeses generals en la modificació de crèdits núm. 4/2022
4.- Aprovació de la modificació de pressupost núm. 25/2022 mitjançant transferències de crèdit
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
1 intervenciones
5.- Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 7 del Pla de Reforma Interior del sector SRC-IBM
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | NO ADSCRIT
foto
5 intervenciones
6.- Aprovació del tràmit d'informació pública del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la Pobla de Vallbona
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
6.- Aprovació del tràmit d'informació pública del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la Pobla de Vallbona
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Regidor | VOX
foto
2 intervenciones
6.- Aprovació del tràmit d'informació pública del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la Pobla de Vallbona
Mari Carmen Estellés Castellar
Cargo: Secretària accidental | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervenciones
2.- Aprovació l'expedient de modificació de crèdits del pressupost núm. 24/2022 mitjançant suplements de crèdits finançats amb nous o majors ingressos.
3.- Aprovació de la proposta de modificació de la finalitat del romanent de tresoreria per a despeses generals en la modificació de crèdits núm. 4/2022
4.- Aprovació de la modificació de pressupost núm. 25/2022 mitjançant transferències de crèdit
5.- Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 7 del Pla de Reforma Interior del sector SRC-IBM
6.- Aprovació del tràmit d'informació pública del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la Pobla de Vallbona
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervenciones
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 9/2022, celebrada el dia 12 de juliol
2.- Aprovació l'expedient de modificació de crèdits del pressupost núm. 24/2022 mitjançant suplements de crèdits finançats amb nous o majors ingressos.
3.- Aprovació de la proposta de modificació de la finalitat del romanent de tresoreria per a despeses generals en la modificació de crèdits núm. 4/2022
4.- Aprovació de la modificació de pressupost núm. 25/2022 mitjançant transferències de crèdit
5.- Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 7 del Pla de Reforma Interior del sector SRC-IBM
6.- Aprovació del tràmit d'informació pública del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la Pobla de Vallbona
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
11
(00:06:01)
COMPROMIS
13
(00:15:19)
CUPO
1
(00:03:47)
NO ADSCRIT
5
(00:22:13)
PP
2
(00:06:15)
VOX
2
(00:07:22)