logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 14 de març de 2023
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:25)
Copiar URL
15 intervencions
10 intervencions
4 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:50:21)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:57:17)
Copiar URL
8 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:57:38)
Copiar URL
foto
(00:58:51)
Copiar URL
foto
(01:02:23)
Copiar URL
foto
(01:02:56)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:03:09)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:03:36)
Copiar URL
foto
(01:04:30)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:05:23)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
40 intervencions
foto
(01:08:23)
Copiar URL
foto
(01:12:01)
Copiar URL
foto
(01:26:12)
Copiar URL
foto
(01:41:24)
Copiar URL
foto
(01:42:01)
Copiar URL
foto
(01:44:29)
Copiar URL
foto
(01:47:15)
Copiar URL
foto
(01:49:30)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
29 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00004354N. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 2/2023, celebrada el dia 14 de febrer
2. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2023/00004309J. Aprovació del II Pla municipal d’Igualtat d´oportunitats entre dones i homes del municipi de la Pobla de Vallbona
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2022/00005598L. Aprovació de l’acord d’agermanament entre les localitats de la Pobla de Vallbona (València) i Miño (A Corunya)
4. PERSONAL. Referència: 2023/00000244A. Aprovació de l’inici de l’expedient de revisió d’ofici de les resolucions de la regidoria de recursos humans per les quals s’autoritza la reducció de la jornada laboral en una hora diària sense reducció de retribucions
5. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2023/00004445B. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00003653R. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2023
7. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00004481R. Dació compte al Ple de la Corporació de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2022
8. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00003143C. Dació de compte al Ple de l'informe anual de control sobre les bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar de l'exercici 2022
9. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00003486H. Dació de compte al Ple de l'informe anual d'objeccions realitzades en l'exercici 2022
10. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00003591P. Dació de compte al Ple sobre la informació comptable i sobre el compliment de la Llei de Morositat corresponent al quart trimestre de l’exercici 2022
11. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00001647L. Dació de compte al Ple de la informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent al quart trimestre de l’exercici 2022
12. INTERVENCIÓ. Referència: 2022/00013253J. Dació de compte al Ple de l'informe de control financer núm. 66/2023 de beneficiaris i entitats col·laboradores de subvencions inclòs al Pla Anual de Control Financer de 2022, sobre l'exercici 2021
13. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00004276A. Dació de compte al Ple de l’informe de fiscalització de l’exercici del control intern en les entitats locals aprovat per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana respecte de l' exercici 2021
14. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
15. Precs i preguntes
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
11 intervencions
5. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2023/00004445B. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00003653R. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2023
15. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
1 intervencions
15. Precs i preguntes
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Càrrec: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
6 intervencions
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2022/00005598L. Aprovació de l’acord d’agermanament entre les localitats de la Pobla de Vallbona (València) i Miño (A Corunya)
15. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
3 intervencions
2. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2023/00004309J. Aprovació del II Pla municipal d’Igualtat d´oportunitats entre dones i homes del municipi de la Pobla de Vallbona
4. PERSONAL. Referència: 2023/00000244A. Aprovació de l’inici de l’expedient de revisió d’ofici de les resolucions de la regidoria de recursos humans per les quals s’autoritza la reducció de la jornada laboral en una hora diària sense reducció de retribucions
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
5 intervencions
2. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2023/00004309J. Aprovació del II Pla municipal d’Igualtat d´oportunitats entre dones i homes del municipi de la Pobla de Vallbona
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
2 intervencions
15. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Joventut, Mobilitat i Falles | NO ADSCRIT
foto
1 intervencions
15. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
6 intervencions
15. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Càrrec: Regidor | PP
foto
3 intervencions
2. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2023/00004309J. Aprovació del II Pla municipal d’Igualtat d´oportunitats entre dones i homes del municipi de la Pobla de Vallbona
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2022/00005598L. Aprovació de l’acord d’agermanament entre les localitats de la Pobla de Vallbona (València) i Miño (A Corunya)
Marina Rubio Rabés
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
15. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Càrrec: Regidor | PP
foto
3 intervencions
15. Precs i preguntes
José Luis Martín Gómez
Càrrec: Regidor | CIUDADANOS
foto
3 intervencions
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2022/00005598L. Aprovació de l’acord d’agermanament entre les localitats de la Pobla de Vallbona (València) i Miño (A Corunya)
15. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Regidor | VOX
foto
6 intervencions
2. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2023/00004309J. Aprovació del II Pla municipal d’Igualtat d´oportunitats entre dones i homes del municipi de la Pobla de Vallbona
15. Precs i preguntes
Ignacio del Saz Salazar
Càrrec: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervencions
2. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2023/00004309J. Aprovació del II Pla municipal d’Igualtat d´oportunitats entre dones i homes del municipi de la Pobla de Vallbona
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2022/00005598L. Aprovació de l’acord d’agermanament entre les localitats de la Pobla de Vallbona (València) i Miño (A Corunya)
4. PERSONAL. Referència: 2023/00000244A. Aprovació de l’inici de l’expedient de revisió d’ofici de les resolucions de la regidoria de recursos humans per les quals s’autoritza la reducció de la jornada laboral en una hora diària sense reducció de retribucions
5. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2023/00004445B. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00003653R. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2023
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00004354N. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 2/2023, celebrada el dia 14 de febrer
2. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2023/00004309J. Aprovació del II Pla municipal d’Igualtat d´oportunitats entre dones i homes del municipi de la Pobla de Vallbona
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2022/00005598L. Aprovació de l’acord d’agermanament entre les localitats de la Pobla de Vallbona (València) i Miño (A Corunya)
4. PERSONAL. Referència: 2023/00000244A. Aprovació de l’inici de l’expedient de revisió d’ofici de les resolucions de la regidoria de recursos humans per les quals s’autoritza la reducció de la jornada laboral en una hora diària sense reducció de retribucions
5. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2023/00004445B. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00003653R. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2023
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
11
(00:06:59)
CIUDADANOS
3
(00:00:51)
COMPROMIS
50
(00:59:11)
CUPO
2
(00:02:11)
NO ADSCRIT
1
(00:01:20)
PP
13
(00:13:40)
PSPV-PSOE
5
(00:24:04)
VOX
6
(00:06:12)