logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 14 de març de 2023
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:25)
Copiar URL
15 intervenciones
10 intervenciones
4 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:50:21)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:57:17)
Copiar URL
8 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:57:38)
Copiar URL
foto
(00:58:51)
Copiar URL
foto
(01:02:23)
Copiar URL
foto
(01:02:56)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:03:09)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:03:36)
Copiar URL
foto
(01:04:30)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:05:23)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
40 intervenciones
foto
(01:08:23)
Copiar URL
foto
(01:12:01)
Copiar URL
foto
(01:26:12)
Copiar URL
foto
(01:41:24)
Copiar URL
foto
(01:42:01)
Copiar URL
foto
(01:44:29)
Copiar URL
foto
(01:47:15)
Copiar URL
foto
(01:49:30)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
29 intervenciones
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00004354N. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 2/2023, celebrada el dia 14 de febrer
2. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2023/00004309J. Aprovació del II Pla municipal d’Igualtat d´oportunitats entre dones i homes del municipi de la Pobla de Vallbona
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2022/00005598L. Aprovació de l’acord d’agermanament entre les localitats de la Pobla de Vallbona (València) i Miño (A Corunya)
4. PERSONAL. Referència: 2023/00000244A. Aprovació de l’inici de l’expedient de revisió d’ofici de les resolucions de la regidoria de recursos humans per les quals s’autoritza la reducció de la jornada laboral en una hora diària sense reducció de retribucions
5. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2023/00004445B. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00003653R. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2023
7. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00004481R. Dació compte al Ple de la Corporació de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2022
8. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00003143C. Dació de compte al Ple de l'informe anual de control sobre les bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar de l'exercici 2022
9. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00003486H. Dació de compte al Ple de l'informe anual d'objeccions realitzades en l'exercici 2022
10. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00003591P. Dació de compte al Ple sobre la informació comptable i sobre el compliment de la Llei de Morositat corresponent al quart trimestre de l’exercici 2022
11. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00001647L. Dació de compte al Ple de la informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent al quart trimestre de l’exercici 2022
12. INTERVENCIÓ. Referència: 2022/00013253J. Dació de compte al Ple de l'informe de control financer núm. 66/2023 de beneficiaris i entitats col·laboradores de subvencions inclòs al Pla Anual de Control Financer de 2022, sobre l'exercici 2021
13. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00004276A. Dació de compte al Ple de l’informe de fiscalització de l’exercici del control intern en les entitats locals aprovat per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana respecte de l' exercici 2021
14. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
11 intervenciones
5. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2023/00004445B. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00003653R. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2023
15. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
15. Precs i preguntes
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Cargo: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
6 intervenciones
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2022/00005598L. Aprovació de l’acord d’agermanament entre les localitats de la Pobla de Vallbona (València) i Miño (A Corunya)
15. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Cargo: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
2. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2023/00004309J. Aprovació del II Pla municipal d’Igualtat d´oportunitats entre dones i homes del municipi de la Pobla de Vallbona
4. PERSONAL. Referència: 2023/00000244A. Aprovació de l’inici de l’expedient de revisió d’ofici de les resolucions de la regidoria de recursos humans per les quals s’autoritza la reducció de la jornada laboral en una hora diària sense reducció de retribucions
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
5 intervenciones
2. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2023/00004309J. Aprovació del II Pla municipal d’Igualtat d´oportunitats entre dones i homes del municipi de la Pobla de Vallbona
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
2 intervenciones
15. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | NO ADSCRIT
foto
1 intervenciones
15. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
6 intervenciones
15. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
3 intervenciones
2. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2023/00004309J. Aprovació del II Pla municipal d’Igualtat d´oportunitats entre dones i homes del municipi de la Pobla de Vallbona
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2022/00005598L. Aprovació de l’acord d’agermanament entre les localitats de la Pobla de Vallbona (València) i Miño (A Corunya)
Marina Rubio Rabés
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
15. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
3 intervenciones
15. Precs i preguntes
José Luis Martín Gómez
Cargo: Regidor | CIUDADANOS
foto
3 intervenciones
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2022/00005598L. Aprovació de l’acord d’agermanament entre les localitats de la Pobla de Vallbona (València) i Miño (A Corunya)
15. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Regidor | VOX
foto
6 intervenciones
2. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2023/00004309J. Aprovació del II Pla municipal d’Igualtat d´oportunitats entre dones i homes del municipi de la Pobla de Vallbona
15. Precs i preguntes
Ignacio del Saz Salazar
Cargo: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervenciones
2. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2023/00004309J. Aprovació del II Pla municipal d’Igualtat d´oportunitats entre dones i homes del municipi de la Pobla de Vallbona
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2022/00005598L. Aprovació de l’acord d’agermanament entre les localitats de la Pobla de Vallbona (València) i Miño (A Corunya)
4. PERSONAL. Referència: 2023/00000244A. Aprovació de l’inici de l’expedient de revisió d’ofici de les resolucions de la regidoria de recursos humans per les quals s’autoritza la reducció de la jornada laboral en una hora diària sense reducció de retribucions
5. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2023/00004445B. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00003653R. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2023
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervenciones
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00004354N. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 2/2023, celebrada el dia 14 de febrer
2. SERVEIS SOCIALS. Referència: 2023/00004309J. Aprovació del II Pla municipal d’Igualtat d´oportunitats entre dones i homes del municipi de la Pobla de Vallbona
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2022/00005598L. Aprovació de l’acord d’agermanament entre les localitats de la Pobla de Vallbona (València) i Miño (A Corunya)
4. PERSONAL. Referència: 2023/00000244A. Aprovació de l’inici de l’expedient de revisió d’ofici de les resolucions de la regidoria de recursos humans per les quals s’autoritza la reducció de la jornada laboral en una hora diària sense reducció de retribucions
5. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2023/00004445B. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00003653R. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2023
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
11
(00:06:59)
CIUDADANOS
3
(00:00:51)
COMPROMIS
50
(00:59:11)
CUPO
2
(00:02:11)
NO ADSCRIT
1
(00:01:20)
PP
13
(00:13:40)
PSPV-PSOE
5
(00:24:04)
VOX
6
(00:06:12)