logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 9 de maig de 2023
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:01)
Copiar URL
11 intervencions
8 intervencions
8 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:29:23)
Copiar URL
foto
(00:29:50)
Copiar URL
foto
(00:33:32)
Copiar URL
foto
(00:35:53)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:37:19)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:37:54)
Copiar URL
foto
(00:38:53)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:45:23)
Copiar URL
11 intervencions
4 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:11:29)
Copiar URL
foto
(01:12:02)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:13:03)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:13:33)
Copiar URL
foto
(01:14:09)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:15:27)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
(01:16:12) - 13. Mocions
1 intervencions
14 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
21 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00007643N. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 4/2023, celebrada el dia 11 d’abril
2. URBANISME. Referència: 2022/00007132N. Aprovació definitiva de l’estudi de detall de l’illa de cases I3/I-594, sòl urbà industrial, tramitat a instància de la mercantil Touessrok, SL
3. PERSONAL. Referència: 2023/00007120H. Aprovació inicial del reglament del cos de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
4. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00005061Y. Aprovació de la modificació de l'ordenança de mobilitat
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007135X. Aprovació de la modificació del pressupost municipal núm. 16/2023 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb prèstec
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007141Q. Aprovació de la modificació del pressupost municipal núm. 18/2023 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
7. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007180D. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 19/2023 mitjançant transferències de crèdit
8. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2022/00005556T. Aprovació de la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la construcció d’un hospital mental en l’immoble situat al carrer de les Mareselves, núm. 1, a favor de la mercantil Fundació ST3
9. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00005893X. Dació de compte al Ple de la Corporació de l’informe de control financer núm. 199/2023, emés per la interventora municipal en relació a l’informe-resum de les actuacions de control intern realitzades en l’exercici 2022.
10. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00005895N. Dació de compte al Ple de la Corporació del Pla anual de control financer 2023 (exercici de referència 2022) elaborat per la intervenció municipal.
11. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
12. Despatx extraordinari
13. Mocions
14. Precs i preguntes
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
8 intervencions
3. PERSONAL. Referència: 2023/00007120H. Aprovació inicial del reglament del cos de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007135X. Aprovació de la modificació del pressupost municipal núm. 16/2023 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb prèstec
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007141Q. Aprovació de la modificació del pressupost municipal núm. 18/2023 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
7. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007180D. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 19/2023 mitjançant transferències de crèdit
8. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2022/00005556T. Aprovació de la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la construcció d’un hospital mental en l’immoble situat al carrer de les Mareselves, núm. 1, a favor de la mercantil Fundació ST3
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
3 intervencions
3. PERSONAL. Referència: 2023/00007120H. Aprovació inicial del reglament del cos de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
14. Precs i preguntes
Rebeca Pizarro Coma
Càrrec: Educació | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
14. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
4 intervencions
2. URBANISME. Referència: 2022/00007132N. Aprovació definitiva de l’estudi de detall de l’illa de cases I3/I-594, sòl urbà industrial, tramitat a instància de la mercantil Touessrok, SL
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Joventut, Mobilitat i Falles | NO ADSCRIT
foto
3 intervencions
4. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00005061Y. Aprovació de la modificació de l'ordenança de mobilitat
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
1 intervencions
14. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
14. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
3. PERSONAL. Referència: 2023/00007120H. Aprovació inicial del reglament del cos de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
14. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Càrrec: Regidor | PP
foto
1 intervencions
14. Precs i preguntes
Inmaculada Belenguer López
Càrrec: Portaveu | CIUDADANOS
foto
1 intervencions
14. Precs i preguntes
José Luis Martín Gómez
Càrrec: Regidor | CIUDADANOS
foto
2 intervencions
14. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Regidor | VOX
foto
7 intervencions
2. URBANISME. Referència: 2022/00007132N. Aprovació definitiva de l’estudi de detall de l’illa de cases I3/I-594, sòl urbà industrial, tramitat a instància de la mercantil Touessrok, SL
4. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00005061Y. Aprovació de la modificació de l'ordenança de mobilitat
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007141Q. Aprovació de la modificació del pressupost municipal núm. 18/2023 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
14. Precs i preguntes
Esther Pérez andrés
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
7 intervencions
2. URBANISME. Referència: 2022/00007132N. Aprovació definitiva de l’estudi de detall de l’illa de cases I3/I-594, sòl urbà industrial, tramitat a instància de la mercantil Touessrok, SL
3. PERSONAL. Referència: 2023/00007120H. Aprovació inicial del reglament del cos de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
4. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00005061Y. Aprovació de la modificació de l'ordenança de mobilitat
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007135X. Aprovació de la modificació del pressupost municipal núm. 16/2023 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb prèstec
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007141Q. Aprovació de la modificació del pressupost municipal núm. 18/2023 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
7. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007180D. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 19/2023 mitjançant transferències de crèdit
8. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2022/00005556T. Aprovació de la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la construcció d’un hospital mental en l’immoble situat al carrer de les Mareselves, núm. 1, a favor de la mercantil Fundació ST3
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
8 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00007643N. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 4/2023, celebrada el dia 11 d’abril
2. URBANISME. Referència: 2022/00007132N. Aprovació definitiva de l’estudi de detall de l’illa de cases I3/I-594, sòl urbà industrial, tramitat a instància de la mercantil Touessrok, SL
3. PERSONAL. Referència: 2023/00007120H. Aprovació inicial del reglament del cos de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
4. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00005061Y. Aprovació de la modificació de l'ordenança de mobilitat
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007135X. Aprovació de la modificació del pressupost municipal núm. 16/2023 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb prèstec
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007141Q. Aprovació de la modificació del pressupost municipal núm. 18/2023 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
7. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007180D. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 19/2023 mitjançant transferències de crèdit
8. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2022/00005556T. Aprovació de la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la construcció d’un hospital mental en l’immoble situat al carrer de les Mareselves, núm. 1, a favor de la mercantil Fundació ST3
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
15
(00:05:34)
CIUDADANOS
3
(00:09:23)
COMPROMIS
32
(02:49:22)
CUPO
4
(00:08:18)
NO ADSCRIT
3
(00:05:16)
PP
5
(01:29:53)
PSPV-PSOE
2
(00:10:12)
VOX
7
(00:11:49)