logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 9 de maig de 2023
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:01)
Copiar URL
11 intervenciones
8 intervenciones
8 intervenciones
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:29:23)
Copiar URL
foto
(00:29:50)
Copiar URL
foto
(00:33:32)
Copiar URL
foto
(00:35:53)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:37:19)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:37:54)
Copiar URL
foto
(00:38:53)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:45:23)
Copiar URL
11 intervenciones
4 intervenciones
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:11:29)
Copiar URL
foto
(01:12:02)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:13:03)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:13:33)
Copiar URL
foto
(01:14:09)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:15:27)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
(01:16:12) - 13. Mocions
1 intervenciones
14 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
21 intervenciones
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00007643N. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 4/2023, celebrada el dia 11 d’abril
2. URBANISME. Referència: 2022/00007132N. Aprovació definitiva de l’estudi de detall de l’illa de cases I3/I-594, sòl urbà industrial, tramitat a instància de la mercantil Touessrok, SL
3. PERSONAL. Referència: 2023/00007120H. Aprovació inicial del reglament del cos de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
4. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00005061Y. Aprovació de la modificació de l'ordenança de mobilitat
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007135X. Aprovació de la modificació del pressupost municipal núm. 16/2023 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb prèstec
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007141Q. Aprovació de la modificació del pressupost municipal núm. 18/2023 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
7. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007180D. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 19/2023 mitjançant transferències de crèdit
8. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2022/00005556T. Aprovació de la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la construcció d’un hospital mental en l’immoble situat al carrer de les Mareselves, núm. 1, a favor de la mercantil Fundació ST3
9. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00005893X. Dació de compte al Ple de la Corporació de l’informe de control financer núm. 199/2023, emés per la interventora municipal en relació a l’informe-resum de les actuacions de control intern realitzades en l’exercici 2022.
10. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00005895N. Dació de compte al Ple de la Corporació del Pla anual de control financer 2023 (exercici de referència 2022) elaborat per la intervenció municipal.
11. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
12. Despatx extraordinari
13. Mocions
14. Precs i preguntes
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
8 intervenciones
3. PERSONAL. Referència: 2023/00007120H. Aprovació inicial del reglament del cos de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007135X. Aprovació de la modificació del pressupost municipal núm. 16/2023 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb prèstec
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007141Q. Aprovació de la modificació del pressupost municipal núm. 18/2023 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
7. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007180D. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 19/2023 mitjançant transferències de crèdit
8. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2022/00005556T. Aprovació de la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la construcció d’un hospital mental en l’immoble situat al carrer de les Mareselves, núm. 1, a favor de la mercantil Fundació ST3
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Cargo: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
3. PERSONAL. Referència: 2023/00007120H. Aprovació inicial del reglament del cos de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
14. Precs i preguntes
Rebeca Pizarro Coma
Cargo: Educació | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
14. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
4 intervenciones
2. URBANISME. Referència: 2022/00007132N. Aprovació definitiva de l’estudi de detall de l’illa de cases I3/I-594, sòl urbà industrial, tramitat a instància de la mercantil Touessrok, SL
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | NO ADSCRIT
foto
3 intervenciones
4. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00005061Y. Aprovació de la modificació de l'ordenança de mobilitat
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
1 intervenciones
14. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
14. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
3. PERSONAL. Referència: 2023/00007120H. Aprovació inicial del reglament del cos de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
14. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
1 intervenciones
14. Precs i preguntes
Inmaculada Belenguer López
Cargo: Portaveu | CIUDADANOS
foto
1 intervenciones
14. Precs i preguntes
José Luis Martín Gómez
Cargo: Regidor | CIUDADANOS
foto
2 intervenciones
14. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Regidor | VOX
foto
7 intervenciones
2. URBANISME. Referència: 2022/00007132N. Aprovació definitiva de l’estudi de detall de l’illa de cases I3/I-594, sòl urbà industrial, tramitat a instància de la mercantil Touessrok, SL
4. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00005061Y. Aprovació de la modificació de l'ordenança de mobilitat
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007141Q. Aprovació de la modificació del pressupost municipal núm. 18/2023 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
14. Precs i preguntes
Esther Pérez andrés
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
7 intervenciones
2. URBANISME. Referència: 2022/00007132N. Aprovació definitiva de l’estudi de detall de l’illa de cases I3/I-594, sòl urbà industrial, tramitat a instància de la mercantil Touessrok, SL
3. PERSONAL. Referència: 2023/00007120H. Aprovació inicial del reglament del cos de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
4. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00005061Y. Aprovació de la modificació de l'ordenança de mobilitat
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007135X. Aprovació de la modificació del pressupost municipal núm. 16/2023 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb prèstec
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007141Q. Aprovació de la modificació del pressupost municipal núm. 18/2023 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
7. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007180D. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 19/2023 mitjançant transferències de crèdit
8. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2022/00005556T. Aprovació de la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la construcció d’un hospital mental en l’immoble situat al carrer de les Mareselves, núm. 1, a favor de la mercantil Fundació ST3
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
8 intervenciones
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00007643N. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 4/2023, celebrada el dia 11 d’abril
2. URBANISME. Referència: 2022/00007132N. Aprovació definitiva de l’estudi de detall de l’illa de cases I3/I-594, sòl urbà industrial, tramitat a instància de la mercantil Touessrok, SL
3. PERSONAL. Referència: 2023/00007120H. Aprovació inicial del reglament del cos de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
4. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00005061Y. Aprovació de la modificació de l'ordenança de mobilitat
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007135X. Aprovació de la modificació del pressupost municipal núm. 16/2023 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb prèstec
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007141Q. Aprovació de la modificació del pressupost municipal núm. 18/2023 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
7. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00007180D. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 19/2023 mitjançant transferències de crèdit
8. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2022/00005556T. Aprovació de la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la construcció d’un hospital mental en l’immoble situat al carrer de les Mareselves, núm. 1, a favor de la mercantil Fundació ST3
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
15
(00:05:34)
CIUDADANOS
3
(00:09:23)
COMPROMIS
32
(02:49:22)
CUPO
4
(00:08:18)
NO ADSCRIT
3
(00:05:16)
PP
5
(01:29:53)
PSPV-PSOE
2
(00:10:12)
VOX
7
(00:11:49)