logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 10 de març de 2020
documentos
Documentos
firmas
Firmas
orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:08)
Copiar URL
17 intervenciones
11 intervenciones
10 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
(01:10:10) - 7. Mocions
13 intervenciones
92 intervenciones
foto
(01:33:55)
Copiar URL
foto
(01:36:04)
Copiar URL
foto
(01:38:11)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:41:17)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
40 intervenciones
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 2/2020 d’11 de febrer
2. 543/2020_Adhesió de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona al IV Pla de salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana "XarxaSalut".
3. 7/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para la mejora y adaptación de las infraestructuras de alcantarillado y la recogida de aguas pluviales en superficie.
4. 8/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular per a instar la declaració com a bé d'interés cultural el tir i arrossegament.
5. 708/2020_Dació de compte al Ple del Pla anual de control financer exercici 2020 elaborat per la intervenció municipal.
6. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades.
7. Mocions
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
5 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Cargo: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Cargo: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Raquel Martínez Sánchez
Cargo: Persones majors i Sanitat | COMPROMIS
foto
8 intervenciones
2. 543/2020_Adhesió de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona al IV Pla de salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana "XarxaSalut".
8. Precs i preguntes.
Boni Carrillo Mahiques
Cargo: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
5 intervenciones
Rebeca Pizarro Coma
Cargo: Educació | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
11 intervenciones
3. 7/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para la mejora y adaptación de las infraestructuras de alcantarillado y la recogida de aguas pluviales en superficie.
8. Precs i preguntes.
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
3 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
8 intervenciones
2. 543/2020_Adhesió de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona al IV Pla de salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana "XarxaSalut".
8. Precs i preguntes.
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
7 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
9 intervenciones
3. 7/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para la mejora y adaptación de las infraestructuras de alcantarillado y la recogida de aguas pluviales en superficie.
8. Precs i preguntes.
Matíes García Ruix
Cargo: Regidor | PP
foto
4 intervenciones
4. 8/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular per a instar la declaració com a bé d'interés cultural el tir i arrossegament.
8. Precs i preguntes.
Marina Rubio Rabés
Cargo: Regidora | PP
foto
5 intervenciones
7. Mocions
8. Precs i preguntes.
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
5 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Inmaculada Belenguer López
Cargo: Portaveu | CIUDADANOS
foto
13 intervenciones
2. 543/2020_Adhesió de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona al IV Pla de salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana "XarxaSalut".
3. 7/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para la mejora y adaptación de las infraestructuras de alcantarillado y la recogida de aguas pluviales en superficie.
4. 8/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular per a instar la declaració com a bé d'interés cultural el tir i arrossegament.
7. Mocions
8. Precs i preguntes.
José Luis Martín Gómez
Cargo: Regidor | CIUDADANOS
foto
3 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Ignacio del Saz Salazar
Cargo: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervenciones
2. 543/2020_Adhesió de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona al IV Pla de salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana "XarxaSalut".
3. 7/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para la mejora y adaptación de las infraestructuras de alcantarillado y la recogida de aguas pluviales en superficie.
4. 8/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular per a instar la declaració com a bé d'interés cultural el tir i arrossegament.
7. Mocions
8. Precs i preguntes.
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervenciones
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 2/2020 d’11 de febrer
2. 543/2020_Adhesió de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona al IV Pla de salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana "XarxaSalut".
3. 7/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para la mejora y adaptación de las infraestructuras de alcantarillado y la recogida de aguas pluviales en superficie.
4. 8/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular per a instar la declaració com a bé d'interés cultural el tir i arrossegament.
7. Mocions
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
11
(00:19:22)
CIUDADANOS
16
(00:13:27)
COMPROMIS
62
(01:10:19)
CONTIGO
3
(00:12:48)
CUPO
11
(00:33:02)
PP
38
(01:02:11)
PSPV-PSOE
6
(00:12:39)