logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 10 de novembre de 2020
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:48)
Copiar URL
39 intervenciones
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:03:20)
Copiar URL
foto
(00:04:19)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:05:00)
Copiar URL
foto
(00:05:15)
Copiar URL
foto
(01:02:04)
Copiar URL
foto
(01:03:25)
Copiar URL
foto
(01:09:59)
Copiar URL
foto
(01:30:15)
Copiar URL
foto
(01:57:06)
Copiar URL
foto
(02:15:08)
Copiar URL
foto
(02:50:43)
Copiar URL
foto
(03:55:58)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(04:11:00)
Copiar URL
21 intervenciones
6 intervenciones
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:08:13)
Copiar URL
foto
(05:09:06)
Copiar URL
foto
(05:09:38)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:11:47)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:12:19)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:12:42)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:13:18)
Copiar URL
foto
(05:13:58)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:15:25)
Copiar URL
6 intervenciones
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:16:09)
Copiar URL
foto
(05:16:53)
Copiar URL
foto
(05:17:41)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:17:57)
Copiar URL
8 intervenciones
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:18:24)
Copiar URL
foto
(05:18:49)
Copiar URL
foto
(05:20:45)
Copiar URL
foto
(05:22:07)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:23:12)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
26 intervenciones
1. Aprovació de l’acta de la sessió 9/2020, de 4 d’agost
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
3. 4772/2020_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
4. 4792/2020_Aprovació de la modificació núm. 4/2020 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 4587/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial dels béns de domini públic municipal
7. 4822/2020_Aprovació de la modificació de les ordenances núm. 4, regulad ora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), núm. 5, reguladora de l’impost sobre construcció, instal·lacions i obres (ICIO), i núm. 7, reguladora de la taxa per expedició de llicències urbanístiques, per a l’establiment del règim d’autoliquidació
8. 2196/2020_Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent a l’exercici 2019
9. 2196/2020_Dació de compte de l’informe resum anual del control intern corresponent a l’exercici 2019
10. 5929/2020_Dació de compte de la informació comptable, objeccions formulades i informació sobre el compliment de la Llei de morositat corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2020
11. 5071/2020_Dació de compte del compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació al Ministeri d’Administracions Públiques sobre l’execució trimestral, tercer trimestre del 2020
12. Dació de compte de resolucions de l’Alcaldia i de les regidories delegades
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
23 intervenciones
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
3. 4772/2020_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
4. 4792/2020_Aprovació de la modificació núm. 4/2020 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 4587/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial dels béns de domini públic municipal
7. 4822/2020_Aprovació de la modificació de les ordenances núm. 4, regulad ora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), núm. 5, reguladora de l’impost sobre construcció, instal·lacions i obres (ICIO), i núm. 7, reguladora de la taxa per expedició de llicències urbanístiques, per a l’establiment del règim d’autoliquidació
8. 2196/2020_Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent a l’exercici 2019
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Cargo: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Boni Carrillo Mahiques
Cargo: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
3. 4772/2020_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Rebeca Pizarro Coma
Cargo: Educació | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
1 intervenciones
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
1 intervenciones
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
2 intervenciones
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
3 intervenciones
3. 4772/2020_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
1 intervenciones
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
José Luis Martín Gómez
Cargo: Regidor | CIUDADANOS
foto
3 intervenciones
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
3. 4772/2020_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Miguel Ángel Huerta Moncayo
Cargo: Regidor | VOX
foto
9 intervenciones
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
3. 4772/2020_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
6. 4587/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial dels béns de domini públic municipal
8. 2196/2020_Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent a l’exercici 2019
Esther Pérez andrés
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
7 intervenciones
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
3. 4772/2020_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
4. 4792/2020_Aprovació de la modificació núm. 4/2020 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
5. 4987/2020_Aprovació de la modificació núm. 5/2020 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 4587/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial dels béns de domini públic municipal
7. 4822/2020_Aprovació de la modificació de les ordenances núm. 4, regulad ora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), núm. 5, reguladora de l’impost sobre construcció, instal·lacions i obres (ICIO), i núm. 7, reguladora de la taxa per expedició de llicències urbanístiques, per a l’establiment del règim d’autoliquidació
8. 2196/2020_Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent a l’exercici 2019
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
9 intervenciones
1. Aprovació de l’acta de la sessió 9/2020, de 4 d’agost
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
3. 4772/2020_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
4. 4792/2020_Aprovació de la modificació núm. 4/2020 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
5. 4987/2020_Aprovació de la modificació núm. 5/2020 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 4587/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial dels béns de domini públic municipal
7. 4822/2020_Aprovació de la modificació de les ordenances núm. 4, regulad ora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), núm. 5, reguladora de l’impost sobre construcció, instal·lacions i obres (ICIO), i núm. 7, reguladora de la taxa per expedició de llicències urbanístiques, per a l’establiment del règim d’autoliquidació
8. 2196/2020_Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent a l’exercici 2019
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
16
(00:07:02)
CIUDADANOS
3
(00:14:19)
COMPROMIS
54
(03:20:05)
CONTIGO
1
(00:04:34)
CUPO
1
(00:03:49)
PP
6
(00:53:01)
PSPV-PSOE
3
(00:09:32)
VOX
9
(00:22:38)