logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari de l'11 de maig de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:31)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:01:09)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:03:03)
Copiar URL
10 intervenciones
8 intervenciones
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:33:37)
Copiar URL
foto
(00:34:25)
Copiar URL
foto
(00:41:41)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:42:50)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
61 intervenciones
foto
(00:46:22)
Copiar URL
foto
(01:36:30)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(01:57:37)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(01:59:29)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:00:33)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:03:23)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:03:59)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:04:54)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:06:22)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:17:00)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:17:40)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
27 intervenciones
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors núm. 5/2021, de 26 de març i núm. 6/2021, de 13 d’abril
2. 3074/2020_Aprovació de la resolució culposa del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució ƈCƉ. Autorització d’ingrés de xec bancari en substitució de l’execució d’aval acordada per acord del Ple de data 9 de desembre del 2020
3. 2376/2021_Aprovació de la resolució de mutu acord, per caducitat i falta sobrevinguda de l’objecte, dels convenis urbanístics subscrits el 3 de juliol i el 23 de desembre del 2008, entre l’Entitat Valenciana d’Habitatge i sol i l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
4. 2181/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 9/2021, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats amb romanent de Tresoreria, per a despeses generals i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
5. 701/2021_Dació de compte d’informes emesos en execució del Pla anual de control financer
6. 2515/2021_Dació de compte de la informació comptable, objeccions formulades i informació sobre el compliment de la Llei de morositat corresponent al primer trimestre de l’exercici 2021
7. 2516/2021_Dació de compte del compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació al Ministeri d’Administracions sobre l’execució trimestral corresponent al primer trimestre de l’exercici 2021-05-06
8. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
4. 2181/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 9/2021, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats amb romanent de Tresoreria, per a despeses generals i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
11. Precs i preguntes
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Cargo: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
11. Precs i preguntes
Raquel Martínez Sánchez
Cargo: Persones majors i Sanitat | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Boni Carrillo Mahiques
Cargo: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
11. Precs i preguntes
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
11. Precs i preguntes
Rebeca Pizarro Coma
Cargo: Educació | PSPV-PSOE
foto
7 intervenciones
11. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
6 intervenciones
2. 3074/2020_Aprovació de la resolució culposa del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució ƈCƉ. Autorització d’ingrés de xec bancari en substitució de l’execució d’aval acordada per acord del Ple de data 9 de desembre del 2020
3. 2376/2021_Aprovació de la resolució de mutu acord, per caducitat i falta sobrevinguda de l’objecte, dels convenis urbanístics subscrits el 3 de juliol i el 23 de desembre del 2008, entre l’Entitat Valenciana d’Habitatge i sol i l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
11. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
3 intervenciones
4. 2181/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 9/2021, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats amb romanent de Tresoreria, per a despeses generals i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
11. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
6 intervenciones
3. 2376/2021_Aprovació de la resolució de mutu acord, per caducitat i falta sobrevinguda de l’objecte, dels convenis urbanístics subscrits el 3 de juliol i el 23 de desembre del 2008, entre l’Entitat Valenciana d’Habitatge i sol i l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
11. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Marina Rubio Rabés
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
11. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Regidor | VOX
foto
5 intervenciones
4. 2181/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 9/2021, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats amb romanent de Tresoreria, per a despeses generals i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
11. Precs i preguntes
Esther Pérez andrés
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
3 intervenciones
2. 3074/2020_Aprovació de la resolució culposa del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució ƈCƉ. Autorització d’ingrés de xec bancari en substitució de l’execució d’aval acordada per acord del Ple de data 9 de desembre del 2020
3. 2376/2021_Aprovació de la resolució de mutu acord, per caducitat i falta sobrevinguda de l’objecte, dels convenis urbanístics subscrits el 3 de juliol i el 23 de desembre del 2008, entre l’Entitat Valenciana d’Habitatge i sol i l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
4. 2181/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 9/2021, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats amb romanent de Tresoreria, per a despeses generals i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervenciones
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors núm. 5/2021, de 26 de març i núm. 6/2021, de 13 d’abril
2. 3074/2020_Aprovació de la resolució culposa del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució ƈCƉ. Autorització d’ingrés de xec bancari en substitució de l’execució d’aval acordada per acord del Ple de data 9 de desembre del 2020
3. 2376/2021_Aprovació de la resolució de mutu acord, per caducitat i falta sobrevinguda de l’objecte, dels convenis urbanístics subscrits el 3 de juliol i el 23 de desembre del 2008, entre l’Entitat Valenciana d’Habitatge i sol i l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
4. 2181/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 9/2021, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats amb romanent de Tresoreria, per a despeses generals i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
Públic
Cargo: | LA POBLA DE VALLBONA
foto
9 intervenciones
11. Precs i preguntes
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
8
(00:03:47)
COMPROMIS
37
(00:51:48)
CONTIGO
3
(00:02:56)
CUPO
6
(00:16:46)
LA POBLA DE VALLBONA
9
(00:08:54)
PP
13
(00:27:56)
PSPV-PSOE
8
(00:17:33)
VOX
5
(00:04:26)