logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 3 d'agost de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
8 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:03:33)
Copiar URL
foto
(00:05:46)
Copiar URL
foto
(00:10:44)
Copiar URL
foto
(00:13:53)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:15:25)
Copiar URL
11 intervenciones
12 intervenciones
3 intervenciones
1 intervenciones
(00:55:58) - 6. Mocions.
25 intervenciones
47 intervenciones
foto
(01:43:49)
Copiar URL
foto
(02:00:11)
Copiar URL
foto
(02:26:00)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
29 intervenciones
1. 523/2021 Aprovació de la modificació número 1 de la plantilla de personal de l’ajuntament de la Pobla de Vallbona per a 2021.
2. 3871/2021 Aprovació de la modificació de pressupost núm. 14/2021 mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb una operació de crèdit a llarg termini i modificació de les Bases d’Execució del pressupost.
3. 318/2021 Aprovació de la delegació de competències de la Generalitat Valenciana en l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona per l’actuació de construcció de gimnàs, menjador, edifici infantil, instal·lació aigua, instal·lació elèctrica en el centre públic ceip Lluís Vives, codi 46006801.
4. Presa de raó de l’escrit de renúncia presentat pel regidor Sr. José Miguel Tomás Madrid, regidor del grup municipal PSOE i sol·licitud de credencial a favor del següent candidat/a.
5. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de les regidories delegades.
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
19 intervenciones
1. 523/2021 Aprovació de la modificació número 1 de la plantilla de personal de l’ajuntament de la Pobla de Vallbona per a 2021.
2. 3871/2021 Aprovació de la modificació de pressupost núm. 14/2021 mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb una operació de crèdit a llarg termini i modificació de les Bases d’Execució del pressupost.
7. Precs i preguntes.
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
7. Precs i preguntes.
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Cargo: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
7. Precs i preguntes.
Boni Carrillo Mahiques
Cargo: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
7. Precs i preguntes.
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
3. 318/2021 Aprovació de la delegació de competències de la Generalitat Valenciana en l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona per l’actuació de construcció de gimnàs, menjador, edifici infantil, instal·lació aigua, instal·lació elèctrica en el centre públic ceip Lluís Vives, codi 46006801.
4. Presa de raó de l’escrit de renúncia presentat pel regidor Sr. José Miguel Tomás Madrid, regidor del grup municipal PSOE i sol·licitud de credencial a favor del següent candidat/a.
Rebeca Pizarro Coma
Cargo: Educació | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
3. 318/2021 Aprovació de la delegació de competències de la Generalitat Valenciana en l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona per l’actuació de construcció de gimnàs, menjador, edifici infantil, instal·lació aigua, instal·lació elèctrica en el centre públic ceip Lluís Vives, codi 46006801.
7. Precs i preguntes.
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
1 intervenciones
7. Precs i preguntes.
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
1 intervenciones
7. Precs i preguntes.
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
10 intervenciones
3. 318/2021 Aprovació de la delegació de competències de la Generalitat Valenciana en l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona per l’actuació de construcció de gimnàs, menjador, edifici infantil, instal·lació aigua, instal·lació elèctrica en el centre públic ceip Lluís Vives, codi 46006801.
6. Mocions.
7. Precs i preguntes.
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
4 intervenciones
1. 523/2021 Aprovació de la modificació número 1 de la plantilla de personal de l’ajuntament de la Pobla de Vallbona per a 2021.
7. Precs i preguntes.
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
2. 3871/2021 Aprovació de la modificació de pressupost núm. 14/2021 mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb una operació de crèdit a llarg termini i modificació de les Bases d’Execució del pressupost.
Matíes García Ruix
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
7. Precs i preguntes.
Marina Rubio Rabés
Cargo: Regidora | PP
foto
3 intervenciones
7. Precs i preguntes.
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
4 intervenciones
7. Precs i preguntes.
José Luis Martín Gómez
Cargo: Regidor | CIUDADANOS
foto
4 intervenciones
6. Mocions.
7. Precs i preguntes.
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Regidor | VOX
foto
6 intervenciones
6. Mocions.
7. Precs i preguntes.
Ignacio del Saz Salazar
Cargo: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervenciones
1. 523/2021 Aprovació de la modificació número 1 de la plantilla de personal de l’ajuntament de la Pobla de Vallbona per a 2021.
2. 3871/2021 Aprovació de la modificació de pressupost núm. 14/2021 mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb una operació de crèdit a llarg termini i modificació de les Bases d’Execució del pressupost.
3. 318/2021 Aprovació de la delegació de competències de la Generalitat Valenciana en l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona per l’actuació de construcció de gimnàs, menjador, edifici infantil, instal·lació aigua, instal·lació elèctrica en el centre públic ceip Lluís Vives, codi 46006801.
4. Presa de raó de l’escrit de renúncia presentat pel regidor Sr. José Miguel Tomás Madrid, regidor del grup municipal PSOE i sol·licitud de credencial a favor del següent candidat/a.
6. Mocions.
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervenciones
1. 523/2021 Aprovació de la modificació número 1 de la plantilla de personal de l’ajuntament de la Pobla de Vallbona per a 2021.
2. 3871/2021 Aprovació de la modificació de pressupost núm. 14/2021 mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb una operació de crèdit a llarg termini i modificació de les Bases d’Execució del pressupost.
3. 318/2021 Aprovació de la delegació de competències de la Generalitat Valenciana en l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona per l’actuació de construcció de gimnàs, menjador, edifici infantil, instal·lació aigua, instal·lació elèctrica en el centre públic ceip Lluís Vives, codi 46006801.
6. Mocions.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
10
(00:08:07)
CIUDADANOS
4
(00:04:24)
COMPROMIS
54
(01:26:18)
CONTIGO
1
(00:01:06)
CUPO
1
(00:01:31)
PP
25
(00:37:49)
PSPV-PSOE
6
(00:05:46)
VOX
6
(00:07:41)