logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 13 d'octubre de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:29)
Copiar URL
6 intervenciones
6 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:08:24)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:24:51)
Copiar URL
13 intervenciones
13 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:18:50)
Copiar URL
foto
(01:24:08)
Copiar URL
foto
(01:27:29)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:32:38)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:32:41)
Copiar URL
21 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
12 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:09:17)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:09:34)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:09:35)
Copiar URL
foto
(02:32:53)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:35:44)
Copiar URL
(02:35:55) - 10. Mocions
15 intervenciones
41 intervenciones
foto
(03:58:33)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
37 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, núm. 11/2021 del dia 14 de setembre.
2. 4784/2020_Aprovació del projecte d'expropiació per taxació conjunta per a l'obtenció de la parcel·la dotacional múltiple, clau QM-1 i resolució dels recursos de reposició formulats per Enrique García Cardona i Pedro Morales García.
3. 4446/2021_Aprovació del reglament de registre d'oferta i demanda d'habitatge de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona.
4. 33527_2020_Aprovació del reglament regulador dels criteris quantificadors del complement de productivitat del personal empleat públic de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
5. 5095/2021_Modificació de l'ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
6. 5/2021/MO_Moció presentada pels portaveus dels grups municipals Compromís, PSOE, CUPO i Contigo per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local.
7. Dació de compte de la resolució núm. 3509/2021 de 27 de setembre del 2021 sobre la modificació de competències d'Alcaldia en els regidors delegats i de la resolució 3508/2021 de 27 de setembre sobre el nomenament del regidor, senyor Pedro Garcia Olmo com a membre de la Junta de Govern Local.
8. Dació de compte de resolucions d'Alcaldia i de regidories delegades.
9. Despatx extraordinari.
10. Mocions
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
9 intervenciones
4. 33527_2020_Aprovació del reglament regulador dels criteris quantificadors del complement de productivitat del personal empleat públic de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
5. 5095/2021_Modificació de l'ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
9. Despatx extraordinari.
11. Precs i preguntes.
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
8 intervenciones
3. 4446/2021_Aprovació del reglament de registre d'oferta i demanda d'habitatge de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona.
5. 5095/2021_Modificació de l'ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
9. Despatx extraordinari.
11. Precs i preguntes.
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Cargo: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes.
Boni Carrillo Mahiques
Cargo: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
5. 5095/2021_Modificació de l'ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
10. Mocions
Rebeca Pizarro Coma
Cargo: Educació | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
6. 5/2021/MO_Moció presentada pels portaveus dels grups municipals Compromís, PSOE, CUPO i Contigo per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local.
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
3 intervenciones
2. 4784/2020_Aprovació del projecte d'expropiació per taxació conjunta per a l'obtenció de la parcel·la dotacional múltiple, clau QM-1 i resolució dels recursos de reposició formulats per Enrique García Cardona i Pedro Morales García.
11. Precs i preguntes.
Pedro García Olmo
Cargo: Comerç | PSPV-PSOE
foto
6 intervenciones
6. 5/2021/MO_Moció presentada pels portaveus dels grups municipals Compromís, PSOE, CUPO i Contigo per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local.
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
13 intervenciones
2. 4784/2020_Aprovació del projecte d'expropiació per taxació conjunta per a l'obtenció de la parcel·la dotacional múltiple, clau QM-1 i resolució dels recursos de reposició formulats per Enrique García Cardona i Pedro Morales García.
6. 5/2021/MO_Moció presentada pels portaveus dels grups municipals Compromís, PSOE, CUPO i Contigo per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local.
9. Despatx extraordinari.
10. Mocions
11. Precs i preguntes.
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
3 intervenciones
4. 33527_2020_Aprovació del reglament regulador dels criteris quantificadors del complement de productivitat del personal empleat públic de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
11. Precs i preguntes.
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
5 intervenciones
5. 5095/2021_Modificació de l'ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
11. Precs i preguntes.
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
3 intervenciones
11. Precs i preguntes.
Inmaculada Belenguer López
Cargo: Portaveu | CIUDADANOS
foto
3 intervenciones
6. 5/2021/MO_Moció presentada pels portaveus dels grups municipals Compromís, PSOE, CUPO i Contigo per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local.
10. Mocions
11. Precs i preguntes.
José Luis Martín Gómez
Cargo: Regidor | CIUDADANOS
foto
5 intervenciones
11. Precs i preguntes.
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Regidor | VOX
foto
8 intervenciones
4. 33527_2020_Aprovació del reglament regulador dels criteris quantificadors del complement de productivitat del personal empleat públic de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
6. 5/2021/MO_Moció presentada pels portaveus dels grups municipals Compromís, PSOE, CUPO i Contigo per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local.
10. Mocions
11. Precs i preguntes.
Ignacio del Saz Salazar
Cargo: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
10 intervenciones
2. 4784/2020_Aprovació del projecte d'expropiació per taxació conjunta per a l'obtenció de la parcel·la dotacional múltiple, clau QM-1 i resolució dels recursos de reposició formulats per Enrique García Cardona i Pedro Morales García.
3. 4446/2021_Aprovació del reglament de registre d'oferta i demanda d'habitatge de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona.
4. 33527_2020_Aprovació del reglament regulador dels criteris quantificadors del complement de productivitat del personal empleat públic de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
5. 5095/2021_Modificació de l'ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
6. 5/2021/MO_Moció presentada pels portaveus dels grups municipals Compromís, PSOE, CUPO i Contigo per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local.
9. Despatx extraordinari.
10. Mocions
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
13 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, núm. 11/2021 del dia 14 de setembre.
2. 4784/2020_Aprovació del projecte d'expropiació per taxació conjunta per a l'obtenció de la parcel·la dotacional múltiple, clau QM-1 i resolució dels recursos de reposició formulats per Enrique García Cardona i Pedro Morales García.
3. 4446/2021_Aprovació del reglament de registre d'oferta i demanda d'habitatge de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona.
4. 33527_2020_Aprovació del reglament regulador dels criteris quantificadors del complement de productivitat del personal empleat públic de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
5. 5095/2021_Modificació de l'ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
6. 5/2021/MO_Moció presentada pels portaveus dels grups municipals Compromís, PSOE, CUPO i Contigo per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local.
9. Despatx extraordinari.
10. Mocions
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
23
(00:18:47)
CIUDADANOS
8
(00:10:56)
COMPROMIS
57
(02:04:24)
CUPO
3
(00:11:06)
PP
24
(00:57:12)
PSPV-PSOE
8
(00:15:24)
VOX
8
(00:05:11)