logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 11 de gener de 2024
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:01:08)
Copiar URL
16 intervencions
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:01:41)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(00:02:21)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(00:09:41)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(00:13:22)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(00:19:51)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(00:23:51)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(00:32:45)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(00:36:25)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:37:43)
Copiar URL
14 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
(01:24:08) - 6. Mocions
1 intervencions
65 intervencions
foto
(01:24:29)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(02:01:10)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(02:29:20)
Copiar URL
foto
(03:07:44)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Abel Martí Cervera
Càrrec: Alcalde - President | PP
foto
23 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00000126B. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 19/2023, celebrada el dia 14 de desembre
2. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2023/00019443N. Aprovacio de la modificació l’ordenanza fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
3. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00000126B. Moció presentada per Noemí Morales Nula, portaveu del grup municipal socialista: «Moció per a combatre la ludopatia i la degradació dels nostres barris i rebutjar la nova Llei del Joc del Partit Popular i Vox
4. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
5. Despatx extraordinari
6. Mocions
Marina Rubio Rabés
Càrrec: Personal i Recursos Humans | PP
foto
1 intervencions
7. Precs i preguntes
Ana Cantero Guillot
Càrrec: Cultura i Benestar Social | PP
foto
1 intervencions
7. Precs i preguntes
José Maria Romero Llopis
Càrrec: Hisenda i Festes | PP
foto
5 intervencions
7. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Càrrec: Governació, Patrimoni, Dependència | PP
foto
1 intervencions
7. Precs i preguntes
Inés Peiró Cervera
Càrrec: Agricultura, Joventut i Comerç | PP
foto
1 intervencions
7. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Participació, Sanitat, Majors, Industria, ADL | CENTRATS en la Pobla
foto
1 intervencions
7. Precs i preguntes
Aléxter Fuertes Zapata
Càrrec: Contractació, TTresoreria, Esports | CENTRATS en la Pobla
foto
8 intervencions
2. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2023/00019443N. Aprovacio de la modificació l’ordenanza fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
7. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Urbanitzacions, Projectes | CUPO
foto
3 intervencions
7. Precs i preguntes
Noelia Moya Hernández
Càrrec: Serveis, Innovació, Transparència | CUPO
foto
7 intervencions
7. Precs i preguntes
Josep Vicent Garcia i Tamarit
Càrrec: Portaveu | COMPROMIS
foto
9 intervencions
2. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2023/00019443N. Aprovacio de la modificació l’ordenanza fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
3. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00000126B. Moció presentada per Noemí Morales Nula, portaveu del grup municipal socialista: «Moció per a combatre la ludopatia i la degradació dels nostres barris i rebutjar la nova Llei del Joc del Partit Popular i Vox
7. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
3 intervencions
7. Precs i preguntes
Iris Marco i Pérez
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
1 intervencions
7. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervencions
7. Precs i preguntes
Bonifaci Roderic Carrillo Mahiques
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervencions
7. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
8 intervencions
2. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2023/00019443N. Aprovacio de la modificació l’ordenanza fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
3. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00000126B. Moció presentada per Noemí Morales Nula, portaveu del grup municipal socialista: «Moció per a combatre la ludopatia i la degradació dels nostres barris i rebutjar la nova Llei del Joc del Partit Popular i Vox
7. Precs i preguntes
José Antonio Minguez Pérez
Càrrec: Regidor | VOX
foto
2 intervencions
7. Precs i preguntes
María Isabel Cerezo Sánchez
Càrrec: Regidora | VOX
foto
2 intervencions
7. Precs i preguntes
Noemí Morales Nula
Càrrec: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
15 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00000126B. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 19/2023, celebrada el dia 14 de desembre
2. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2023/00019443N. Aprovacio de la modificació l’ordenanza fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
3. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00000126B. Moció presentada per Noemí Morales Nula, portaveu del grup municipal socialista: «Moció per a combatre la ludopatia i la degradació dels nostres barris i rebutjar la nova Llei del Joc del Partit Popular i Vox
7. Precs i preguntes
Pedro Garcia Olmo
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
7. Precs i preguntes
Esther Pérez Andrés
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
1 intervencions
2. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2023/00019443N. Aprovacio de la modificació l’ordenanza fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
3 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00000126B. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 19/2023, celebrada el dia 14 de desembre
2. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2023/00019443N. Aprovacio de la modificació l’ordenanza fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
3. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00000126B. Moció presentada per Noemí Morales Nula, portaveu del grup municipal socialista: «Moció per a combatre la ludopatia i la degradació dels nostres barris i rebutjar la nova Llei del Joc del Partit Popular i Vox
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
4
(00:01:08)
CENTRATS en la Pobla
9
(00:17:07)
COMPROMIS
17
(00:48:58)
CUPO
10
(00:11:37)
PP
32
(00:30:23)
PSPV-PSOE
17
(00:49:30)
VOX
12
(00:20:49)