logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 6 d'agost de 2019
documentos
Documents
firmas
Signatures
orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:29)
Copiar URL
37 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:55)
Copiar URL
foto
(00:02:03)
Copiar URL
foto
(00:05:18)
Copiar URL
foto
(00:16:21)
Copiar URL
foto
(00:25:10)
Copiar URL
foto
(00:36:57)
Copiar URL
foto
(00:50:25)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:05:06)
Copiar URL
52 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:05:40)
Copiar URL
foto
(01:06:40)
Copiar URL
foto
(01:14:48)
Copiar URL
foto
(01:21:12)
Copiar URL
foto
(01:37:23)
Copiar URL
foto
(01:43:20)
Copiar URL
foto
(02:11:53)
Copiar URL
foto
(02:13:49)
Copiar URL
foto
(02:38:50)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:04:15)
Copiar URL
5 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:05:06)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:08:00)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:09:11)
Copiar URL
7 intervencions
5 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:13:30)
Copiar URL
foto
(03:14:20)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:15:49)
Copiar URL
11 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:16:11)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:21:31)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:23:16)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:25:24)
Copiar URL
10 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
(03:34:38) - 15. Mocions
55 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:39:27)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(04:04:17)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(04:05:14)
Copiar URL
foto
(04:11:03)
Copiar URL
foto
(04:21:01)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(04:25:57)
Copiar URL
1 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
53 intervencions
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors núm. 9/2019, de 15 de juny i 10/2019, de 25 de juny.
2. 4116/2019_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 22/2019, mitjançant suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost.
3. 3603/2019_Aprovació de la modificació de l'acord sobre retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 25 de juny del 2019, i creació de càrrec amb dedicació parcial
4. 2294/2018_Aprovació de l’objecció de conformitat d’Intervenció i resolució de la discrepància respecte de l’expedient d’ocupació directa per a completar l’obtenció de la parcel·la dotacional QL-1.B i superfície viària annexa.
5. 3603/2019_Aprovació de la designació del representant de l'Ajuntament en la Xàrcia de municipis valencians cap a la sostenibilitat
6. 4306/2019_Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament a la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
7. 3880/2018_Aprovació de la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’ordenança municipal del cicle integral de l’aigua de la Pobla de Vallbona
8. 4262/2019_Aprovació de les festes locals de l’any 2020
9. 4053/2019_Dació de compte de la informació comptable i informació sobre compliment de la Llei de morositat corresponent al segon trimestre de l’exercici 2019
10. 4054/2019_Dació de compte sobre informació al Ministeri d'administracions Públiques sobre l’execució trimestral corresponent al segon trimestre de l’exercici 2019
11. 4424/2019_Dació de compte de l'informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
12. 3603/2019_Dació de compte de la resolució d’Alcaldia núm. 3003/2019 sobre determinació dels regidors i regidores que exerciran el càrrec en règim de dedicació exclusiva durant el mandat 2019/2023
13. 3603/2019_Dació de compte de la resolució d’Alcaldia núm. 3141/2019 sobre delegacions de l’Alcalde en els regidors i regidores de la corporació per al mandat 2019/2023
14. Dació de compte de resolucions de l’Alcaldia i de les Regidories delegades
16. Precs i preguntes
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
17 intervencions
2. 4116/2019_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 22/2019, mitjançant suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost.
3. 3603/2019_Aprovació de la modificació de l'acord sobre retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 25 de juny del 2019, i creació de càrrec amb dedicació parcial
6. 4306/2019_Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament a la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
15. Mocions
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Càrrec: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
1 intervencions
8. 4262/2019_Aprovació de les festes locals de l’any 2020
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
2 intervencions
15. Mocions
Boni Carrillo Mahiques
Càrrec: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
3 intervencions
7. 3880/2018_Aprovació de la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’ordenança municipal del cicle integral de l’aigua de la Pobla de Vallbona
15. Mocions
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
14 intervencions
3. 3603/2019_Aprovació de la modificació de l'acord sobre retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 25 de juny del 2019, i creació de càrrec amb dedicació parcial
15. Mocions
Rebeca Pizarro Coma
Càrrec: Educació | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
15. Mocions
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
12 intervencions
2. 4116/2019_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 22/2019, mitjançant suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost.
3. 3603/2019_Aprovació de la modificació de l'acord sobre retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 25 de juny del 2019, i creació de càrrec amb dedicació parcial
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
5 intervencions
2. 4116/2019_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 22/2019, mitjançant suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost.
3. 3603/2019_Aprovació de la modificació de l'acord sobre retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 25 de juny del 2019, i creació de càrrec amb dedicació parcial
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
14 intervencions
2. 4116/2019_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 22/2019, mitjançant suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost.
3. 3603/2019_Aprovació de la modificació de l'acord sobre retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 25 de juny del 2019, i creació de càrrec amb dedicació parcial
5. 3603/2019_Aprovació de la designació del representant de l'Ajuntament en la Xàrcia de municipis valencians cap a la sostenibilitat
8. 4262/2019_Aprovació de les festes locals de l’any 2020
15. Mocions
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
4 intervencions
7. 3880/2018_Aprovació de la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’ordenança municipal del cicle integral de l’aigua de la Pobla de Vallbona
15. Mocions
Abel Martí Cervera
Càrrec: Regidor | PP
foto
11 intervencions
Marina Rubio Rabés
Càrrec: Regidora | PP
foto
4 intervencions
15. Mocions
Inmaculada Belenguer López
Càrrec: Portaveu | CIUDADANOS
foto
5 intervencions
2. 4116/2019_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 22/2019, mitjançant suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost.
15. Mocions
José Luis Martín Gómez
Càrrec: Regidor | CIUDADANOS
foto
6 intervencions
2. 4116/2019_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 22/2019, mitjançant suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost.
3. 3603/2019_Aprovació de la modificació de l'acord sobre retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 25 de juny del 2019, i creació de càrrec amb dedicació parcial
15. Mocions
Miguel Ángel Huerta Moncayo
Càrrec: Regidor | VOX
foto
17 intervencions
2. 4116/2019_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 22/2019, mitjançant suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost.
3. 3603/2019_Aprovació de la modificació de l'acord sobre retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 25 de juny del 2019, i creació de càrrec amb dedicació parcial
5. 3603/2019_Aprovació de la designació del representant de l'Ajuntament en la Xàrcia de municipis valencians cap a la sostenibilitat
6. 4306/2019_Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament a la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
15. Mocions
Ignacio del Saz Salazar
Càrrec: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
11 intervencions
2. 4116/2019_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 22/2019, mitjançant suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost.
3. 3603/2019_Aprovació de la modificació de l'acord sobre retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 25 de juny del 2019, i creació de càrrec amb dedicació parcial
4. 2294/2018_Aprovació de l’objecció de conformitat d’Intervenció i resolució de la discrepància respecte de l’expedient d’ocupació directa per a completar l’obtenció de la parcel·la dotacional QL-1.B i superfície viària annexa.
5. 3603/2019_Aprovació de la designació del representant de l'Ajuntament en la Xàrcia de municipis valencians cap a la sostenibilitat
6. 4306/2019_Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament a la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
7. 3880/2018_Aprovació de la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’ordenança municipal del cicle integral de l’aigua de la Pobla de Vallbona
8. 4262/2019_Aprovació de les festes locals de l’any 2020
15. Mocions
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
11 intervencions
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors núm. 9/2019, de 15 de juny i 10/2019, de 25 de juny.
2. 4116/2019_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 22/2019, mitjançant suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost.
3. 3603/2019_Aprovació de la modificació de l'acord sobre retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 25 de juny del 2019, i creació de càrrec amb dedicació parcial
4. 2294/2018_Aprovació de l’objecció de conformitat d’Intervenció i resolució de la discrepància respecte de l’expedient d’ocupació directa per a completar l’obtenció de la parcel·la dotacional QL-1.B i superfície viària annexa.
5. 3603/2019_Aprovació de la designació del representant de l'Ajuntament en la Xàrcia de municipis valencians cap a la sostenibilitat
6. 4306/2019_Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament a la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
7. 3880/2018_Aprovació de la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’ordenança municipal del cicle integral de l’aigua de la Pobla de Vallbona
8. 4262/2019_Aprovació de les festes locals de l’any 2020
15. Mocions
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
22
(00:12:17)
CIUDADANOS
11
(00:11:21)
COMPROMIS
76
(01:48:24)
CONTIGO
5
(00:06:14)
CUPO
12
(00:15:06)
PP
33
(01:00:06)
PSPV-PSOE
15
(00:43:27)
VOX
17
(00:18:30)